Politica de confidentialitate

Entitatea de supraveghere a site-ului grizzliesbrasov.com este identificată ca ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV GRIZZLIES BRAȘOV, cu sediul în Str. Lalelelor, num. 21, sc. B, ap. 13, Brașov, județul Brașov, înregistrată corespunzător în Registrul special al asociațiilor cu nr. 56 din 19 iunie 2023.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 privind salvgardarea prelucrării datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice și circulația neobstrucționată a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, alături de Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în domeniul comunicațiilor electronice, ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV GRIZZLIES BRAȘOV are obligația de a gestiona în siguranță datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei sau o altă persoană, exclusiv în scopuri explicite.

Datele înregistrate sunt destinate exclusiv utilizării interne a operatorului. Optarea pentru primirea de informații despre produse, servicii etc., prezentate de ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV GRIZZLIES BRAȘOV prin intermediul site-ului grizzliesbrasov.com poate fi pur voluntară, acordând utilizatorilor opțiunea de a se înscrie.

În conformitate cu Legea nr. 677/2001, aveți privilegiul de a accesa datele dumneavoastră, de a interveni cu acestea, dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale și dreptul de a solicita despăgubiri legale. În același timp, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal și de a solicita ștergerea acestora. Pentru a executa aceste drepturi, puteți depune o cerere scrisă, datată și semnată la sediul social al societății – Str. Lalelelor, num. 21, sc. B, ap. 13, Brașov, județul Brașov, sau transmiteți-l la adresa de email furnizată [email protected]. În plus, vă păstrați dreptul de a recurge în justiție. Datele dumneavoastră nu vor fi divulgate către terți în România sau în străinătate.

În cazul în care oricare dintre datele dumneavoastră este inexacte, vă rugăm să ne anunțați cât mai curând posibil.

Puncte de reținut:

• Fiecare persoană are dreptul, din motive întemeiate, de a se opune prelucrării datelor sale. Cu toate acestea, acest drept de opoziție s-ar putea să nu se aplice proceselor specifice impuse de lege (de exemplu, procesarea de către serviciile financiare și fiscale, poliție, justiție, asigurări sociale). În consecință, această clauză poate fi omisă dacă prelucrarea este obligatorie.

• Orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune în mod liber și fără justificare prelucrării datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

În nicio circumstanță ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV GRIZZLIES BRAȘOV nu va dezvălui vreo informație către terți sau entități fără autorizarea prealabilă a clientului respectiv, cu excepția cazurilor în care este mandatat de lege. O astfel de dezvăluire se va alinia exclusiv cu prevederile legale. În cazul în care autoritățile autorizate și/sau organismele legislative sau executive cu jurisdicție asupra ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV GRIZZLIES BRAȘOV caută informații despre clienți și dezvăluirea datelor, ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV GRIZZLIES BRAȘOV se va conforma exclusiv în limitele autorizațiilor pertinente și permisiunii legale.

ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV GRIZZLIES BRAȘOV nu solicită și nici nu poate fi trasă la răspundere pentru informațiile personale postate intenționat pe alte pagini decât pagina de înregistrare a contului sau pe paginile platformelor de socializare (de exemplu, Facebook, Instagram), care pot fi accesibile publicului.

Site-ul web grizzliesbrasov.com poate conține hyperlink-uri către alte site-uri web. Angajamentele noastre evidențiate în această politică de confidențialitate privind protecția datelor și confidențialitatea se referă exclusiv la site-ul grizzliesbrasov.com și nu cuprind alte site-uri. Aceste site-uri respectă propriile reglementări privind confidențialitatea și protecția datelor. În consecință, ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV GRIZZLIES BRAȘOV nu poate fi făcută răspunzătoare pentru utilizarea informațiilor, încălcări ale principiilor etice, încălcări ale confidențialității sau calitatea serviciilor oferite de alte site-uri web cu linkuri pe grizzliesbrasov.com în scopuri publicitare, informaționale sau în alte scopuri. ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV GRIZZLIES BRAȘOV nu își asumă responsabilitatea pentru orice daune materiale directe sau indirecte și/sau generale sau pierderi suferite sau provocate de astfel de site-uri web.

ro_RORO